Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Aktuality

Cena Jána Červeňa 2017

Hodnotiaca komisia sa na svojom zasadnutí, dňa 30. 5. 2017 rozhodla udeliť ocenenia v literárnej súťaži O Cenu Jána Červeňa nasledovne:

 

Hlavná cena: Jana HUSÁROVÁ za prozaický text bez názvu.

 

1. prémia: Natália SKLADANÁ za rukopis poviedok pod názvom Totálny úlet (poviedky zo života čistého blázna).

2. prémia: Zuzana GAŽIOVÁ za rukopis básnickej zbierky 

3. prémia: Miriam ADAMÍKOVÁ za rukopis prozaickej knihy Čakateľky

 

 

Porota:

Marián Grupač, Zuzana Bukovenová, Milan Gonda, Veronika Murgašová