Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Cena Jána Červeňa 2018

Cena Jána Červeňa 2018

Odborná porota 5. ročníka literárnej súťaže O Cenu Jána Červeňa na svojom zasadaní dňa 28. mája 2018 rozhodla na nasledovných oceneniach:

 

Hlavná cena: Silvia BUDAYOVÁ za zbierku básní Ružová noc

 

Prvá prémia: Silvia KOČKOVÁ za prózu Záhada strateného Slovenska

Druhá prémia: Viliam GREKO za zbierku básní Nezvestní v čase

Tretia prémia: Viktória LESNICKÁ za zbierku poviedok Búrka citov

  

Hodnotiaca komisia:

Zuzana BUKOVENOVÁ - publicistka 

Milan Gonda - prozaik, knihovník, publicista

Marián Grupač - básnik, prozaik, publicista

 

 V Martine, dňa 28. mája 2018