Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Z nového čísla OT vyberáme...

Úvodník šéfredaktora M. Grupača

 

Rozhovor s poetkou, debutantkou Michaelou Vankovicovou

 

Poviedku mladej autorky Natálie Skladanej

 

Recenzia na knihu nášho redakčného kolegu Martina Kubuša