Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Z nového čísla OT vyberáme...

V novom OT o. i. aj rozhovor so spisovateľkou Martou Hlušíkovou...

 

Spomienka na Ruda Slobodu... 

Ukážka z novej prózy Martina Kubuša... 

 

 

 

 

 

...a omnoho viac. Sledujte Orla tatranského!