Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Z nového čísla OT vyberáme...

Úvodník šéfredaktora...

 

Rozhovor s laureátkou Ceny Jána Červeňa 2018 Sliviou Budayovou...

Verše Romana Beňa...

 

 Správa o výstave obrazov Františka Ringa Čecha v Liptovskom Mikuláši...

 

 

...a omnoho viac. Sledujte Orla tatranského!