Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 01/2017

Úvodník - Rok Jozefa Miloslava Hurbana (P. Cabadaj)

Novosti - Rychtarechova nová kniha, Matičná esej 2017, Cena J. Červeňa 2017 (-mag-)

Rozhovor - Igor Sokolík - vedúci redaktor Vydavateľstva MS v Martine (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti - Wiliam Bukový (P. Cabadaj)

Mladá tvorba - poézia: Simona Dolníková 

Písanie o čítaní - Franz Kafka, Jack Kerouac (-mag-)

ARTikulácia - Slavomír Durkaj (J. Juhaniak)

Slávne rukopisy - memorandum národa slovenského (-pc-)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry III. (M. Grupač)

Recenzia - Karol Kapeller - Nostalgia (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)