Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 02/2017

Úvodník - Zmeravení v zabúdaní (M. Grupač)

Novosti - Genius loci Žilinský festival fašiangový masiek a i. (-red.-)

Rozhovor - Literatúra najautentickejšie mapuje dejiny... (Rozhovor s Petrom Tollarovičom) (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti - Elena Zvaríková - Pappová (P. Cabadaj)

Mladá tvorba - poézia - Popradský literárny klub (-mag-)

Písanie o čítaní - Elfride Jelinek (Martina Šimová)

ARTikulácia - Adam Laš (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy - Rodokmeň vlastnoručne vyhotovený J. M. Hurbanom (P. Cabadaj)

Literárna teória - Romínske a gotické obdobie (M. Grupač)

Recenzia - R. Rychtarech - Na smrť pekná (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)