Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 03/2017

Úvodník – 1002  – Krvavá spoločnosť... (M. Grupač)

Novosti – Od Buckovej k Updikovi: Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1968) (M. Kubuš)

-        Slovenské a české prestížne literárne ceny (-red-)

Rozhovor  s Michelou Vankovicovou -  Neucelená , intímna, plná emocionálnych prejavov... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Viera Markovičová – Záturecká (P. Cabadaj)

Mladá tvorba  - Príbeh jednej triedy (Natália Skladaná)

Písanie o čítaní -  Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku  (-mag-)

ARTikulácia – Ondrej 4. Zimka (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy – List predsedu MS Jozefa Kozáčka podpredsedovi Viliamovi Paulinymu-Tóthovi  (P. Cabadaj)

Recenzia – Martin Kubuš – Ani ryba, asi rak... (Z. Bukovenová)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)