Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 04-05/2017

Úvodník - O Slovensej jari (P. Cabadaj)

Novosti - Literárna Senica L. Novomeského 2017, Slovesná jar 2017, Topoľčianske textobranie 2017, Zuzana Bellušová - Rusková - výstavy... (M. Grupač, D. Matiašková Ferencová )

Pripomínania - Jevtušenko, Mitana, Varga, Blažková (P. Cabadaj, M. Grupač)

Rozhovor - Rozhovor so slovenským spisovateľom Petrom Holkom (M. Grupač)

Pôvodná tvorba - Obraz tety July (poviedka Petra Holku)

Slovesná jar 2017 - autori SJ 2017 (Pavol Garan, Igor Hochel)

Mladá tvorba: próza - Poviedka Márie Smatanovej

Literárne kluby - verše Eleny Šimkaninovej a poviedka Lenky Gréty Fábryovej

Mladí vo večnosti - Igor Kalný (P. Cabadaj)

Písanie o čítaní - Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku VIII. (M. Grupač)

ARTikulácia - Predstavujeme mladých výtvarníkov: Lena Rypáková (D. Matiašková Ferencová)

Literárna teória - Vybrané kapitoly u dejín slovenskej a svetovej literatúry V. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Osvedčenie V. Paulinyho Tótha... (P. Cabadaj)

Recenzia - Vtáci prelietaví (Z. Bukovenová)

Recenzia - A človek je stáíle na ulici (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)