Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 06-07/2017

Úvodník - Z. Bukovenová

Novosti - Slovesná jar 2017 (Martin Jadranský)

Rozhovor - Rozhovor s výtvarníkom Ondrejom 4. Zimkom (D. Ferencová Matiašková)

Literárna história - Ľudevít Kubáni - Valgatha (P. Tollarovič)

Cena Jána Červeňa 2016 - Jana Husárová

Mladá tvorba - próza - Natália Skladaná

Mladá tvorba - poézia - Zuzana Gážiová

Mladí vo večnosti - Arnošt Garlaty (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Dominika Malovecká (D. Ferencová Matiašková)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VI. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Stanovy Gazdovského spolku v Sobotišti (P. Cabadaj)

Recenzia - Haruki Murakami: Murakamiho hľadanie čitateľskej dôvery (Dušan Mikolaj)

Recenzia - Katarína Mikolášová: Ako spievajúca rieka (Goran Lenčo)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)