Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 08-09/2017

Úvodník - Dôležitosť ako fenomén (Z. Bukovenová)

Novosti - Medziriadky spoznali víťazov súťaže (-rp-)

Rozhovor - Proces tvorby drží ľudí pri živote... (Rozhovor s poetkou Katarínou Mikolášovou. M. Grupač)

Matičná esej - Hurbanov odkaz dnešku (víťazná esej Alexandry Kubišovej)

Mladí vo večnosti - Ernest Špitz (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Michaela Balážová (D. Matiašková Ferencová)

Neuniklo zraku orla - M- Válek a M. Varga (-pc-)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VII. (M. Grupač)

Mladá tvorba - Hudba - Zuzana Fridecká (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy - Matej Hrebenda: Dar Matici slovenskej (P. Cabadaj)

Spomínania - Spomienka na Jaroslava Poláka 

Recenzia - Román o užitočnom a neužitočnom čakaní. Mária Bíla, Ženy, ktoré čakajú. (Peter Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)