Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Obsah OT 10/2017

Úvodník - Rečou čísel (P. Cabadaj)

Novosti - Národné matičné slávnosti 2017

Rozhovor - Naši predchodcovia boli pedantní. Dbali na uchovávanie pamäti (rozhovor s riaditeľom Archívu MS Pavlom Madurom)

Mladí vo večnosti - Viliam Chmel (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Paula Chrenková (D. Matiašková Ferencová)

Knihovnícky bulvár - Kabinet knižných kuriozít Dr. Gorana I. (Goran Lenčo)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VIII. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Stanovy MS (P. Cabadaj)

Recenzia - Mária Stanková: LottiNelásky, 2017 (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)