Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

OT 01/2018 - Obsah

Úvodník - Nebuď ženu zo sna, ak jej ho nevieš splniť... (M. Grupač)

Novosti - Najstaršia literárna súťaž pre začínajúcich prozaikov Jašíkove Kysuce... (Helena Pagáčová)

Rozhovor - Sú témy, o ktorých ženy doteraz písali len veľmi málo alebo vôbec... (rozhovor s poetkou Oľgou Gluštíkovou - M. Grupač)

Spomínania - Vladimír Petrík (P. Cabadaj), Jozef Marušiak (Viera Hegerová)

Mladá tvorba - próza - Iva Polczik: Topanoczki (Ivana Polczik)

Mladí vo večnosti - Daniel Šimko (P. Cabadaj)

Knihovnícky bulvár - Kabinet knižných kuriozít Dr. Gorana (Goran Lenčo)

ARTikulácia - Predstavujeme mladých výtvarníkov - Zuzana Mlynarčíková (Oľga Gluštíková)

Slávne rukopisy - Cantus Catholici (1655) (P. Cabadaj)

Literárna Hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)