V databáze sa nenachádza požadovaný článok s číslom 57!
Orol tatranský -
Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť