Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

OT 03/2018 - Obsah

Úvodník - Naspäť do jaskýň! (M. Grupač)

Novosti - Hviezdoslavov Kubín (Monika Ondrušová)

Rozhovor - Filmár a fotograf Jakub Šuvada (Dáška Matiašková Ferencová)

Spomínania - Oleg Pastier (Zuzana Pastorková, Marián Grupač)

Klasici svetovej literatúry - Bohumil Hrabal (M. Grupač)

Mladí vo večnosti  - Karol Alexander Modráni (P. Cabadaj)

Knihovnícky bulvár - Kabinet knižných kuriozít Dr. Gorana (Goran Lenčo)

Slávne rukopisy - Ľudovít I. Veľký... (P. Cabadaj)

Recenzia - Marián Grupač: Mlčať z plných pľúc (Z. Bukovenová)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)