Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

OT 10-12/2018 - Obsah

O pamäti a jej súvislostiach (úvodník) - P. Cabadaj

Novosti - babylon, divadelný súbor z KNM..., CABO a Nebeská muzika, Dúhová lampa z krajiny Zázračno

Ticho je tiež dôležité - rozhovor s grafičkou a dizajnérkou Ľudmilou Szybkovou - M. Grupač

V znamení modrej kvetiny - literárny klub - G. Lenčo

Filmový mág Juraj Jakubisko - P. Cabadaj

Vlasti - báseň Janka Silana

Prvky kyberpunku na pozadí absurdity v debutovej zbierke poviedok M. Hvoreckého - Z. Bukovenová

Ladislav Treskoň - P. Cabadaj

Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 - 1800 - M. Grupač

 Likvidácia kultúrneho dedičstva I. - Budova starej fary v Čadci - M. Grupač

Ako sa (ne)stať spisovateľom - G. Lenčo

Slávne rukopisy - Karol Kuzmány - P. Cabadaj

Recenzia - Poézia podľa plánu: Viliam Nádaskay - Vynechaný spoj - P. Tollarovič

Porteét mladého umelca - Literárna hádanka - P. Cabadaj